fbpx

Politica GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordaţi serviciilor SC CELART EDUCATIONAL SRL. Pentru noi, având în vedere relația frumoasă pe care o avem cu Dvs., este esenţial să vă oferim protecția datelor cu caracter personal pe care ni le oferiţi. În ceea ce priveşte datele dvs. cu caracter personal confidenţialitatea acestora este deosebit de importantă pentru noi.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul.
Situațiile în care SC CELART EDUCATIONAL SRL va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate:

Formular de contact si abonare newsletter pe site-ul https://matematica-fizica.ro si alte sub domenii sau micro site-uri ale acestor domenii web.
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare ai avea, dându-ne posibilitatea sa te contactam si sa îți oferim soluțiile solicitate. Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de potenţial client. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea platformei noastre.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că în scopul funcționării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp, date fiscale firma;
Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din parteaSC CELART EDUCATIONAL SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., SC CELART EDUCATIONAL SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC CELART EDUCATIONAL SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC CELART EDUCATIONAL SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SC CELART EDUCATIONAL SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC CELART EDUCATIONAL SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC CELART EDUCATIONAL SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC CELART EDUCATIONAL SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SC CELART EDUCATIONAL SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC CELART EDUCATIONAL SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC CELART EDUCATIONAL SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC CELART EDUCATIONAL SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC CELART EDUCATIONAL SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către SC CELART EDUCATIONAL SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC CELART EDUCATIONAL SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC CELART EDUCATIONAL SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de email: office@matematica-fizica.ro.

SC CELART EDUCATIONAL SRL se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC CELART EDUCATIONAL SRL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, SC CELART EDUCATIONAL SRL poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.
Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC CELART EDUCATIONAL SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Politica de Cookies

1. Domeniul de aplicare și obiectivul prelucrării

Cookie-uri: Utilizăm așa-numitele cookie-uri în anumite zone ale website-ului nostru, de exemplu, pentru a recunoaște preferințele vizitatorilor și a putea să proiectăm website-ul în consecință. Acest lucru facilitează navigarea și un grad ridicat de ușurință în utilizarea unui website. Cookie-urile ne ajută, de asemenea, să identificăm zone extrem de populare de pe website-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici care sunt stocate pe hard drive-ul unui vizitator. Acestea permit stocarea informațiilor pentru o anumită perioadă de timp și identificarea calculatorului vizitatorului. Folosim cookie-uri permanente pentru o orientare mai bună a utilizatorilor și pentru prezentarea individuală a serviciilor. De asemenea, folosim așa numitele cookie-uri de sesiune, care sunt șterse automat în momentul în care închideți browser-ul. Puteți seta browser-ul astfel încât să vă informeze despre plasarea cookie-urilor. Acest lucru face transparentă utilizarea cookie-urilor. Important: Dacă excludeți complet utilizarea cookie-urilor, există posibilitatea să nu puteți folosi anumite funcții de pe website-ul nostru. Folosim următoarele patru categorii de cookie-uri pe website-ul nostru:
– Cookie-uri necesare
– Cookie-uri de performanță
– Cookie-uri funcționale /personalizate
– Cookie-uri tranzitorii
– Cookie-uri țintă. Diverse tipuri de cookie-uri sunt utilizate pe website-ul nostru, tipul și funcția fiind explicate după cum urmează:

2. Categorii de Cookie-uri

Cookie-uri absolut necesare: Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă putea plimba pe website și pentru a-i folosi conținutul, de exemplu, atunci când accesați zone protejate cu parolă. Fără aceste cookie-uri, nu vă putem oferi anumite servicii pe care le-ați solicitat. Folosim cookie-uri pentru a identifica în mod unic utilizatorii înregistrați, astfel încât aceștia să poată fi identificați pe durata șederii lor și atunci când revin pe website.

Cookie-uri pentru performanță: Aceste cookie-uri colectează informații despre felul în care utilizatorii folosesc site-ul web, de exemplu, care sunt paginile vizitate cel mai des și dacă aceștia primesc mesaje de eroare de pe site-urile web. Aceste cookie-uri nu colectează date care pot fi folosite pentru a identifica vizitatorii. Toate informațiile colectate folosind aceste cookie-uri sunt anonime și servesc exclusiv cu scop de a îmbunătăți funcționalitatea și deservirea website-ului. În consecință, folosim cookie-urile de performanță pentru a genera statistici despre felul în care este utilizat site-ul nostru web și pentru a vedea cât de eficiente sunt campaniile noastre de publicitate.

Cookie-uri funcționale /personalizate: Aceste cookie-uri permit site-urilor să rețină informațiile anterioare ale vizitatorilor (de exemplu, nume de utilizator), astfel încât să ofere caracteristici optimizate adaptate unui vizitatorului. Aceste cookie-uri servesc, de asemenea, pentru a menține setările pe care le faceți pe site (de exemplu, fontul sau dimensiunea fontului și alte opțiuni ajustabile de utilizator). Acestea sunt folosite, de asemenea, pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat, de exemplu, atunci când doriți să urmăriți un clip video. Aceste cookie-uri nu pot urmări activitatea browser-ului dvs. pe alte site-uri. Nu colectează nicio informație despre dvs. care să poată fi folosită în scopuri publicitare și nu pot urmări unde ați fost pe Internet în afara site-ului nostru. Astfel, folosim cookie-urile funcționale /personalizate pentru a recunoaște următoarea vizită pe site-ul nostru și pentru a personaliza conținutului și pentru a salva setările dvs.

Cookie-uri tranzitorii: Site-ul nostru folosește cookie-uri tranzitorii, care sunt șterse automat în momentul în care închideți browser-ul. Acest tip de cookie ne permite să colectăm ID-ul sesiunii dvs., permițându-vă să atribuiți diferite solicitări ale browser-ului unei sesiuni comune și să ne permiteți să recunoaștem dispozitivul final în timpul vizitelor ulterioare pe website-uri.”

3. Temei juridic

Datorită obiectivelor de utilizare descrise (conform art. 6. 1.), temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor pe baza unei referințe („banner cookie”) dată de noi pe site, legalitatea utilizării este reglementată suplimentar de art. 6 alin. 1 s. 1 a RGPD.

4. Timpul de stocare

De îndată ce datele transmise de cookie-uri nu mai sunt necesare pentru scopurile descrise mai sus, aceste informații vor fi șterse. Stocarea ulterioară poate avea loc în cazuri individuale, dacă acest lucru este impus de lege.

5. Setările browser-ului

Majoritatea browser-elor sunt deja setate să accepte cookie-urile în mod prestabilit. Cu toate acestea, puteți modifica setările browser-ului astfel încât să accepte numai anumite cookie-uri sau niciun cookie. Cu toate acestea, am dori să subliniem că este posibil să nu mai puteți folosi toate funcțiile site-ului nostru dacă cookie-urile sunt dezactivate de setările browser-ului dvs. pe site-ul nostru.

De asemenea, puteți utiliza setările browser-ului pentru a șterge cookie-urile deja stocate în browser-ul dvs. Mai mult, puteți seta browser-ul astfel încât să vă informeze înainte de stocarea cookie-urilor. Deoarece diferitele browser-e pot diferi în ceea ce privește funcțiile respective, vă rugăm să folosiți meniul de ajutor al browser-ului dvs. pentru opțiunile de setare.

Dacă doriți o imagine completă a accesului tuturor terților la browser-ul dvs. de Internet, vă recomandăm să instalați inserturi special dezvoltate.

Termeni și Condiții

Ca orice comunitate care se guvernează după anumite reguli, utilizatorii acestui site trebuie să respecte regulile comunităţii unde ajung şi nu cele ale comunităţii de unde sosesc. Astfel, ne aşteptăm ca vizitatorii site-ului nostru să respecte regulile comunităţii SC CELART EDUCATIONAL SRL .

Site-ul https://matematica-fizica.ro este administrat de SC CELART EDUCATIONAL SRL si are ca scop promovarea serviciilor oferite de firma noastră.
Prin utilizarea acestui website se consideră că acceptaţi în mod automat termenii şi condiţiile prezentate pe această pagină cat si cu conditiile de Prelucrare a datelor cu caracter personal . În caz contrar, este dreptul dumneavoastră de a înceta navigarea paginilor de Internet de la adresa https://matematica-fizica.ro.

Orice vizitator foloseste site-ul pe riscul propriu, iar termenii şi condiţiile sunt aplicabile pentru orice site deţinut de SC CELART EDUCATIONAL SRL.

1. Drepturi de autor. Toate materialele prezentate pe acest site sunt proprietatea SC CELART EDUCATIONAL SRL şi nu pot fi copiate, reproduse, modificate, transmise, distribuite, vandute sau folosite în scop comercial fără acordul scris, în prealabil, al SC CELART EDUCATIONAL SRL. Utilizatorii au dreptul de a distrubui conţinut pe reţele sociale sau alte site-uri în scopul recomandării sau promovarii web site-ului, fără a altera conţinutul, prin link-uri catre paginile site-ului nostru. Totuşi, dacă contextul în care sunt făcute aceste direcţionări contravine politicilor SC CELART EDUCATIONAL SRL sau aduc un prejudiciu imaginii SC CELART EDUCATIONAL SRL, ne rezervăm dreptul de a solicita eliminarea linkurilor respective, iar utilizatorul are obligatia de a şterge linkurile respective în termen de 48 de ore de la solicitare.

2. Preţurile afisate pe acest site pot fi modificate fara o anunţare prealabilă a utilizatorilor. Preţurile nu sunt cu titlu de ofertă garantată şi nelimitată în timp.

3. Informaţiile, comentariile şi comunicatele de pe SC CELART EDUCATIONAL SRL nu constituie consultanţă pentru investiţii, recomandări de tranzactii sau oferte de vanzare concrete şi pot fi retrase sau modificate fără notificare în prealabil.

4. Preţurile serviciilor sunt însoţite de anumite specificaţii. În cazul în care utilizatorul are nevoie de servicii cu alte specificaţii, SC CELART EDUCATIONAL SRL poate solicita sau nu un preţ diferit decât cel afişat pe acest site.

5. SC CELART EDUCATIONAL SRL are dreptul de a refuza cereri care contravin politicii companiei sau legislaţiei în vigoare. Serviciile şi preţurile afişate nu sunt cu titlu de garanţie pentru orice cerere venita din partea utilizatorilor.

6. SC CELART EDUCATIONAL SRL nu este responsabil, în nici un caz, pentru daune care ar putea rezulta din erori sau lipsa de acuratete a unor materiale de pe acest website.

7. Informaţiile pe care utilizatorul le furnizează, fie ele informaţii explicite sau informaţii cu caracter statistic, se supun regulilor de confidenţialitate.

8. SC CELART EDUCATIONAL SRL nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele greşeli apărute pe site sau pentru orice daune care ar putea apărea de pe urma acestora. În orice caz, semnalarea lor este foarte apreciată de echipa SC CELART EDUCATIONAL SRL.

9. Preţurile afişate pe https://matematica-fizica.ro sunt afişate în LEI şi poti fi modificate fără notificare în prealabil. De asemenea, SC CELART EDUCATIONAL SRL işi rezervă dreptul de a modifica disponibilitatea făra notificări în prealabil.

10. SC CELART EDUCATIONAL SRL nu poate garanta că mesajele trimise catre SC CELART EDUCATIONAL SRL vor fi primite în forma iniţială sau ca mesajul va ramane confidenţial în timpul transmiterii.

11. Politica de confidenţialitate. Vă rugăm să accesaţi şi să citiţi şi secţiunea Politica de confidenţialitate deoarece se aplică vizitei pe acest site.

12. Folosirea fără drept sau acord scris a tuturor materialelor SC CELART EDUCATIONAL SRL este strict interzisă.

Cum să te pregătești pentru succes?

Într-o lume în permanentă schimbare

  • Este un program special conceput pentru liceeni!
  • Înscrie-te și vei afla cum poți și tu să-ți formezi o mentalitate de învingător și cum să-ți modelezi viața la un nivel pe care nici nu ți-l imaginezi acum.
  • Sunt patru întâlniri de 1,5 ore fiecare. În total 6 ore valoroase de dezvoltare personală în grupe mici.
  • Data: 6.07, 8.07, 13.07 și 15.07.
  • Fizic la sediul nostru din Sos. Iancului (lângă stația de metrou Iancului)
  • Investiția ta: 347 lei

Nu rata participarea pentru că:

AFLI: că eșecurile pot conduce la succes

VEZI: de ce felul în care gândești influențează ceea ce realizezi chiar mai mult decât abilitățile și talentele pe care le ai

DESCOPERI: că talentul nu e suficient, caracterul face diferența

ÎNVEȚI: cum să-ți asumi responsabilități și să nu cazi victimă situațiilor în care unii oameni te pot pune.

Cine facilitează întâlnirile?

Emma Art:

Trainer și coach în domeniul dezvoltării personale, certificat John Maxwell Team

Licențiată în fizică, matematică și managementul organizațional

Experiență în comunicarea cu adolescenții, de peste 15 ani

În afara grupelor de mastermind exersează zilnic cu fiica ei de 17 ani!